ÅRSHJUL (Seniorrådets møder i 2023)

Årshjul 2023 for Seniorrådet:

 

 

Ordinære møder er alle hver 4. tirsdag i et måned og mødetid er kl. 10.00 til kl. 13.00

Ekstraordinære møder kan aftales løbende.

 

Besøg af:

 

  1. Januar – Lederen af hjemmeplejen.

 

  1. Februar – Formændene for social- og teknisk udvalg.

Kvartalsbudget

 

  1. Marts – Lederen af CVV. Og lederen af Rehabilisering.

 

  1. April – Borgmester – hvordan er 2023 ud?

 

  1. Maj – Kvartalsbudget og besøg af Demenskoordinator.

 

  1. Juni – Drøftelse af Borger- og Pårørende Råd.

 

Juli – Mødefri

 

  1. August – Kvartalsbudget

 

Ekstra møde angående budget med formændene for udvalgene der har sager der vedrører 60+ gruppen.

 

  1. September – Besøg på Torsbo ulige år og Kærbo lige år.

 

  1. Oktober – Lederen af Hjemmeplejen.

 

  1. November – Kvartalsbudget

Julefrokost

 

December – Mødefri