ÅRSHJUL (Seniorrådets møder i 2024)

Årshjul 2024 for Seniorrådet:

Ordinære møder er alle hver 3. tirsdag i en måned og mødetid er kl. 10.00 til kl. 13.00

Ekstraordinære møder kan aftales løbende.

Besøg af:

  1. januar – Formanden for Socialudvalget

  1. februar – Borgmesteren – Hvordan ser det ud for 2024

Kvartalsbudget + årsregning for 2023

  1. marts – Besøg af lederen af CVV Anne-Kirstine Svanholt

  1. april – Besøg af lederen af Hjemmepleje & Hjemmesygeplejen

  1. maj – Besøg af Demenskoordinator, Besøg af Maja Aller (julefrokost) og kvartalsbudget.

  1. juni – Besøg af lederen af Forebyggelse & Rehabilitering, besøg af Ane Jensen (Pensionisthåndbog) og Drøftelse om Borgerrådgiverens arbejde

Juli – Mødefri

  1. august – Kvartalsbudget

Ekstra møde angående budget med formændene for udvalgene der har sager der vedrører 60+ gruppen.

  1. september – Besøg på Torsbo i ulige år og Kærbo i lige år.

  1. oktober – Besøg af lederen af Hjemmepleje & Hjemmesygeplejen

  1. november (onsdag) – Kvartalsbudget

Julefrokost

December – Mødefri