VELKOMMEN TIL ISHØJ SENIORRÅDS HJEMMESIDE

Her kan du følge med i Seniorrådets arbejde: Formand:

b.gosvig@ishoejby.dk

 
Booking og tilsyn af Seniorlokalerne

Vejlebrovej 105

mailto:mailto:leifch46@gmail.com


 


         

                      

                                                                       

Seniorrådets medlemmer

Seniorrådets medlemmer (Rediger Side)   Bjarne Gosvig Valgt til 2019                          Formand Bredekærs Vænge 98 H  2635 Ishøj Tlf. 22 43 57 76 b.gosvig@ishoejby.dk Regionsældrerådet Vestegnens Ældreråd Hjemmeplejeudvalget Samarbejdsudvalget Borgerhøring / Tema Aktivitetsudvalget Presse og medieudvalg Borgerpanel – Kommunens hjemmeside Arbejdsgruppe vedr.: sorg og livsmodsgruppe Ældres Netværk Peter Møller Valgt til 2021                            Næstformand Vejledalen 302  2635 …

Læs mere

Læs om Seniorrådets arbejde

Her kan du læse om seniorrådets arbejde                                HVAD ER SENIORRÅDET Seniorrådet er den ældre befolkningsgruppes kontaktorgan til Ishøj Byråd. Seniorrådet er nedsat ved lov og består af 7 medlemmer samt pt. 2 suppleanter, som er valgt ved direkte valg for en 4 års periode. I Ishøj Kommune har vi valg hvert 2. år, så der …

Læs mere