KONSTITUERING AF SENIORRÅDET 2022 – 2025

 

Formand.

Birgit Nielsen:
• Region Hovedstaden – ældreråd
• Vestegnens – ældreråd (Vestegnstræf).
• Plejehjemsbestyrelse – suppleant
• Ældresagen
• Aktivitetsudvalget
• Kommunikationsudvalget
• Teknisk udvalg – dagsordnerne

Næstformand.

Bjarne Gosvig:
• Region Hovedstaden – ældreråd
• Vestegnens – ældreråd (Vestegnstræf).
• Plejehjemsbestyrelse
• Medarbejderforum
• Ældresagen
• Aktivitetsudvalget                                                                                                                    Medborgerforum

Finn Andersen:
• Region Hovedstaden – ældreråd – suppleant
• Vestegnens – ældreråd – suppleant
• Folkeoplysningsudvalget – suppleant
• Tilgængelighedsudvalget

Aktivitetsudvalget -suppleant
• Handicapudvalget – dagsordnerne.                                                                                 Webmaster

 

Bjarne Ove Boje:
• Folkeoplysningsudvalget
• Tilgængelighedspanelet
• Brohuset – suppleant
• Webmaster
• Kommunikationsudvalg
• Kulturel udvalgs – dagsordnerne

Ellis Andersen:
• Kontaktperson Kærbo/Torsbo – suppleant
• Byrådets dagsordnerne
• Økonomiudvalgets – dagsordnerne

Leif Christoffersen:
• Kontaktperson Kærbo/Torsbo
• Webmaster
• Pårørendeudvalg

Per Nørskov:
• Kontaktperson Brohuset
• Administrator af Facebooksiden
• Socialudvalgets – dagsordnerne
• Aktivitetsudvalget

 

Konstituerende møde i Seniorrådet 2022

Valg af formand: Birgit Nielsen

Valg af næstformand: Bjarne Gosvig

Følgende udvalg blev nedsat:

Regionsældrerådet –
Bjarne Gosvig og Birgit Nielsen og Jan Diemer som suppleant.

Vestegnens ældreråd –
Birgit Nielsen – Bjarne Gosvig – Jan Diemer som suppleant.

Folkeoplysningsudvalg
– Bjarne Ove Boje – Suppleant Jan Diemer

– Tilgængelighedsudvalg –
Bjarne Ove Boje – Ellis Andersen – Jan Diemer som suppleant.

Seniorrådets hjemmeside –
Leif Christoffersen og Bjarne Ove Boje

Valg af kontaktperson til Kærbo / Torsbo.
Leif Christoffersen og Ellis Andersen som suppleant.

Valg af kontaktperson ti Brohuset. (teknisk hjælp og bestilling af lokale)
Per Nørskov, Bjarne Ove Boje som suppleant.

Valg af kontaktperson til Ældresagen.
Birgit Nielsen

Facebooksiden –
Per Nørskov

Medborgerudvalg –
Jan Diemer – Suppleant Bjarne Gosvig

Aktivitetsudvalg..
Birgit Nielsen -Ellis Andersen – Bjarne Gosvig

kommunikationsudvalg –
Birgit Nielsen – Bjarne Ove Boje

Hjemmeplejeudvalget – Hele Seniorrådet

Plejehjemsbestyrelsen –
Leif repræsenterer Pårørende – Jan Diemer   repræsenterer Ældre Sagen – Bjarne Gosvig repræsenterer Seniorrådet.

Valg af repræsentant, der følger med i Byrådets dagsordner og referater.
Ellis Andersen

Valg af repræsentant der følger med i Økonomiudvalgets dagsordner og referater.
Ellis Andersen.

Valg af repræsentant der følger med i Social-og sundhedsudvalgets dagsordener og referater.
Per Nørskov.

Repræsentant der følger med i Teknik og Miljøudvalgets dagsordener og referater.
Birgit Nielsen

Valg af repræsentant der følger med i Kultur- og fritidsudvalgets dagsordener og referater.
Bjarne Ove Boje

Repræsentant der følger med i Handicapudvalgets dagsordener og referater.
Jan Diemer

Meget i forlængelse af udvalgene, er følgende personer udpeget som tovholdere. Det vil bl.a. betyde at de repræsenterer Seniorrådet på de enkelte områder, ligesom tovholderne fremadrettet står for gennemgang af ”deres område” såfremt der er punkter på rådets dagsorden.
Fordi man er tovholder på et område, betyder det ikke at man står alene med udfordringerne. Tovholder kan til enhver tid bruge resten af rådet.

Mine første bud på tovholdere er:

Regionsældreråd, Vestegnens ældreråd

Sundhed, Hjemmepleje, Plejehjem

Pårørende,
Leif Christoffersen

Tilgængelighedsudvalget,

Kontakt til kommune, Ældreboliger, Presse, Ældre Sagen –
Birgit Nielsen