KONSTITUERING AF SENIORRÅDET 2019

Konstituerende møde i Seniorrådet mandag den 3.6. kl. 13.00, Brohuset, Ishøj.
Valg af formand: Peter
Valg af næstformand: Bjarne
1. suppleant: Jan
Følgende udvalg blev nedsat:
– Regionsældrerådet – Bjarne og Peter
– Vestegnens ældreråd – Bjarne og Lise
– Folkeoplysningsudvalg – Erik – Suppleant Peter
– Tilgængelighedsudvalg – Ingelise og Erik
– Bruger og pårørendeudvalg Kærbo og Torsbo – Lise
– Kontaktvagt Kærbo – Bente (udpeget af Seniorrådet)
– Seniorrådets hjemmeside – Leif og Peter
– Facebooksiden – Per
– Seniorlokalerne – Leif
– Medborgerudvalg – Ingelise – Suppleant Bjarne
– Aktivitets-og kommunikationsudvalg – Bjarne, Per, Ingelise, Erik og Peter
– Hjemmeplejeudvalget – Hele Seniorrådet

Meget i forlængelse af udvalgene, er følgende personer udpeget som tovholdere. Det vil bl.a. betyde at de repræsenterer Seniorrådet på de enkelte områder, ligesom tovholderne fremadrettet står for gennemgang af ”deres område” såfremt der er punkter på rådets dagsorden.
Fordi man er tovholder på et område, betyder det ikke at man står alene med udfordringerne. Tovholder kan til enhver tid bruge resten af rådet.
Mine første bud på tovholdere er:
Bjarne: Regionsældreråd, Vestegnens ældreråd
Lise: Sundhed, Hjemmepleje, Plejehjem
Per: Tilskud fra Stat m.v. (fra Ældre Sagen), Ældres Netværk, Caféer
Leif: Pårørende, Seniorlokalerne
Ingelise: Tilgængelighed
Erik: Folkeoplysningsudvalg
???: Aktivitets-og kommunikationsudvalg
Peter: Kontakt til kommune, Ældreboliger, Presse, Ældre Sagen