Indlæg vedr. pårørende politik.

Åbent brev til de politiske partier i Ishøj Byråd.

Socialdemokratiet, Venstre, Ishøj Listen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten

Vi er i Seniorrådet bekymrede over, at Ishøj kommune ikke har en pårørendepolitik, som en lang række andre kommuner har!

Pårørende til syge medborgere – familie og andre nære personer – spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Pårørende er med til at forme vores liv. De er en del af vores historie og identitet og har naturligt et ønske om at følge vores liv tæt. Derfor bør Ishøj Kommune sætte stort fokus på pårørendesamarbejdet med en decideret pårørendepolitik.

Pårørende skal opleve sig mødt med forståelse og støtte samtidig med, at deres erfaringer, viden og ressourcer inddrages til glæde og gavn først og fremmest for borgeren, men også for pårørende og evt. plejepersonale.

Pårørendepolitikken skal sikre, at:

– vi styrker og udvikler det gode samarbejde til glæde og gavn for borgere, deres pårørende og kommunens personale,

– pårørendes erfaringer, viden og ressourcer inddrages som grundlag for, og videreudvikling af det gode samarbejde til glæde og gavn for borgeren,

– pårørende inddrages i væsentlige initiativer der har betydning for borgeren, når borgeren ønsker det og/eller borgeren har vanskeligheder ved at kommunikere ønsker og behov,

– pårørende mødes med en forståelse for deres rolle som pårørende og understøttes i denne.

Seniorrådet ønsker svar/udtalelse fra alle Byrådets partier, om hvordan de stiller sig til en pårørendepolitik i Ishøj.

Det kan kun gå for langsomt, og det skal naturligvis være inden kommunalvalget i november, og vi ønsker skriftligt svar på denne mail: ishoj.seniorraad@gmail.com.

På forhånd tak!

Når der bliver flere ældre skal der tilføres flere penge.

Seniorrådsformand: Når der bliver flere ældre, skal der tilføres flere penge

ISHØJ: Det kommer ikke helt ud af det blå, når NB-Nyt skriver, at Ishøj Kommune sparer på ældreområdet. Det mener Peter Møller, formand for Seinorrådet i Ishøj.

Han peger på, at antallet af ældre i Ishøj stiger voldsomt, mens kommunens udgifter til de ældre ikke gør:

– Det er jo en voldsom stigning i antallet af ældre, og den kan jeg altså ikke se, at der er taget højde for. Det kan jeg godt være bekymret for, siger Peter Møller.

I Ishøj Kommunes befolkningsfremskrivning vokser befolkningen over 80 år fra 718 i 2021 til 1264 i 2028. » Antallet af 80+ årige forventes at stige med 76 pct. svarende til 546 personer i prognoseperioden«, står der i rapporten.

– Fordi antallet af ældre stiger så voldsomt, som det gør i kommunen, så kan jeg ikke få øje på, at der bliver tilført penge til området, siger Peter Møller.

– Vi har i Ishøj været glade for, at der ikke har været lavet besparelser på området. Det nytter ikke, at man ikke laver besparelser. Men når der kommer flere ældre til, så skal der altså tilføres yderligere midler til områrder. Ellers vil den enkelte ældre være dårligere stillet end sidste år og forrige år, siger seniorrådsformanden.

Han anerkender, at de, som bliver 80 ikke nødvendigvis er plejekrævende, men forklarer, at det også koster kommunen at sikre sig, at de ældre kan klare sig selv længere:

– Det kræver så, at der er super muligheder for genoptræning, og at man sætter endnu mere fokus på sundhed. Der er desværre mange ældre, der ikke får sine 20 min motion. Dem må man også kigge på og få sat endnu bedre i system. Jo bedre levestandarden er, desto mindre dårlige bliver de ældre. Hvordan man gør det, det kræver penge og personale og forøgede midler. Vi kan ikke rigtige få nogen af delene, så det bliver et problem, der kommer til at vokse de næste år, siger Peter Møller.

Han anerkender, at Ishøj i mange år har haft et ry for at være et godt sted at blive gammel, men det ry bliver sværere at opretholde:

– Her er der et eller andet som halter. Vi skal have et plejecenter mere, eller en udbygning af de faciliteter der er, for de ældre. Vi er meget hårdt ramt med mangel på fast personale i hjemmeplejen. Der er dagligt nye afløsere, og det gør nogle mennesker utrygge, og det kan man godt forstå. Nogen får besøg af hjemmeplejen mange gange hver dag. Det kunne vi godt tænke os, at man kiggede på, siger Peter Møller og siger, at man uden tvivl kommer til at mangle plejehjemspladser indenfor en årrække.