Seniorrådets medlemmer 2019

Gruppebillede og portrætter er taget af fotograf Peter Kay 2019