mar 07

OBS! OBS! VIGTIGT! Valg til Seniorrådet 2019

Seniorrådet i Ishøj er et 20 år gammelt upolitisk råd bestående af 7 folkevalgte medlemmer.

Der er i år 4 medlemmer på valg, de 4 er Bjarne Gosvig, Bente Nielsen, Jan Diemer og Per Nørskov, og alle modtager genvalg. Det betyder dog ikke at alle nødvendigvis bliver valgt, for alle borger på over 60 år bosat i Ishøj kommune, kan opstille til Seniorrådet. Dem der bliver valgt nu, er valgt for 2½ år, idet man nu ændre valgperioden fra hvert 2. år til hvert 4. år, så det fremover følger kommunalvalget, og alle 7 medlemmer er fremadrettet dermed på valg samtidig. Om det er en god idé, er der nok delte meninger om. Umiddelbart kan det være problematisk, hvis alle 7 medlemmer bliver skiftet ud på én gang, for hvor er så kontinuiteten? Men det er sådan det bliver fremadrettet, og resultatet, ja det er så i demokratiets hellige navn.

Det at have et Seniorråd eller Ældreråd er en folketingsbeslutning, der er taget for at kunne holde byråd lidt i ørene, så vi ældre ikke bliver overset i det politiske spil.

Det er sådan at Seniorrådet skal høres i alle sager der vedrører borgere på 60+. Derfor er det naturligvis vigtigt at vi i Seniorrådet holder os orienteret om dagsordener i både Byråd og Social-og Sundhedsudvalget.

Sager der vedrører os ældre skal til udtalelse og/eller godkendelse i Seniorrådet, det er lovbestemt.

Vi holder 6 årlige møder med deltagelse af administration og formand for Social-og Sundhedsudvalget. Det er et antal vi ikke er særlig tilfredse med, og vi er en af de kommuner i landet med det allerlaveste antal møder. Vi mener ganske enkelt ikke at vi på de 6 møder kan nå til bunds i de emner vi gerne vil til bunds i.

Derudover holder vi en del ad hoc møder internt i Seniorrådet, samt møder ”ude af huset”.

Seniorrådet er tildelt en pose penge til årets virke, og ligesom så mange andre der får tildelt kommunale kr. skal vi også spare, og det skal jeg love for at vi gør, vi har bl.a. ikke råd til at deltage optimalt i Danske Ældreråds årsmøde.

Seniorrådet behandler ikke enkeltsager, eller personsager, men sådanne sager kan nemt blive til principielle sager, så borgerne skal ikke tøve med at henvende sig til en af os i rådet.

De sager arbejder med, er bl.a. Plejehjem, genoptræning, hjemmehjælp, boligforhold for ældre, flextrafik, personalebesparelser, aktiviteter for ældre osv. Seniorrådet skal være talerør for de ældre, og være bindeled mellem borger og byråd.

Det er ofte tvivl om forskellen mellem Seniorråd og Ældre Sagen. Forskellen er, at Ældre Sagen er en forening med betalende medlemmer. En stor landsdækkende forening, der har en masse fremragende tilbud med ture, undervisning, foredrag osv. Seniorrådet har ingen direkte medlemmer, men til gengæld er alle 60+’ere i Ishøj indirekte medlemmer. Seniorrådet og Ældre Sagen har indgået et tæt samarbejde det seneste årstid, med fællesarrangementer og temadage om bl.a. arv og testamente, flextrafik, brug af pengeautomater i centret osv., og der vil komme flere.

2019 er som skrevet valgår
Valget til Seniorrådet 2019 finder sted den 23. maj. Her følger valgets vigtige datoer:

4. april: Frist for opstilling.
23. maj kl. 16.00: Valgdag og frist for indsendelse af stemmesedler.
23. maj kl. 18.00: Foreløbigt resultat.
24. maj: Stemmeoptælling og offentliggørelse af valgresultat.
3. juni kl. 11.00: Seniorrådets konstituerende møde.
Bliv kandidat
Ønsker man at blive opstillet som kandidat til Seniorrådet, kan man hente en opstillingsblanket i Borgerservice, på Kærbo og Torsbo samt på biblioteket. Den udfyldte blanket kan sendes til lhalv@ishoj.dk eller afleveres i Borgerservice, på Torsbo, Kærbo eller på biblioteket.

Opstillingsblanketten kan desuden downloades her.

Sådan stemmer man
Alle Ishøj-borgere fra 60 år og opefter kan stemme ved valget. Alle stemmeberettigede modtager stemmeseddel og valgmateriale med posten.

Senest på valgdagen afleverer man sin stemmeseddel i Borgerservice eller i Rådhusservices brevsprække.

Se TV-Ishøjs indslag om valget til Seniorrådet.