SENIORLOKALERNE

BRUGSREGLEMENT FOR SENIORLOKALERNE
VEJLEBROVEJ 105

§1:  Brugere kan benytte seniorlokalerne fra kl.8.30 og indtil kl. 22.00. Faste grupper, kan søge for et halvt til et år forud. Vær opmærksom på at Seniorlokalerne er besat tirsdage fra kl. 9.00 og frem til kl. 13.00 samt torsdage fra kl. 13.00 og frem til kl. 17.00.
Se booking kalenderen hvornår lokalerne er ledige,
Nye foreninger/Grupper kan søge om at blive faste brugere, ved at sende en mail til: Leif Christoffersen på mail: leifch46@gmail.com

Andre foreninger/Grupper kan søge om brug 1 måned før brugsdatoen og meddeles tilladelse 2 uger før denne, såfremt foreningens/Gruppens formål falder ind under dets virksomhed. Lokalerne kan ikke udlånes til private formål eller enkelt personer .

§2:  Foreninger/Grupper der benytter lokalerne på faste tidspunkter, kan få udleveret nøgle samt en “nøglebrik” mod kvittering. Øvrige brugere kan efter aftale hente en nøgle hos Leif Christoffersen. Nøglen afleveres samme sted efter endt brug.

§3:  Lokalerne skal afleveres fejet og ryddet efter brug. Borde og stole skal opstilles i henhold til ophængte planer. Der må ikke af hensyn til brugere af rollatorer, kørestole stilles borde i garderoben. Opvask må ikke henstå til næste dag.

§4:  Oversigt over de kommende måneders/års booking af lokalerne fremgår af Booking kalenderen.

 

P1010003P1000998

 Gavlstuen                                 Havestuen                                       

P1010007P1010001

  Seniorrådets kontor              Køkken

 

Låsesystem til Seniorlokalerne

“NØGLE OG LÅSEBRIK” TIL SENIORLOKALERNE.

Det er vigtigt at I meddeler Leif hvis Jeres nøgle og låsebrik bliver væk.
Det samme gør sig gældende hvis I overdrager nøgle / låsebrik til en anden i foreningen / gruppen.
Til enkelt engagement for en forening / gruppe kan man låne nøgle/ låsebrik hos:

Leif Christoffersen. (mobil: 20903362)
Mail: leifch46@gmail.com
Vejlebrovej 107 st. tv. 2635 Ishøj
*********************************************************************************
Kære brugere af Ishøj kommunes Seniorlokaler.
Jeg vil hermed komme med lidt nyt om seniorlokalerne.

Har i noget som i syntes skal laves eller mangler i Seniorlokalerne må i skrive til mig, på mailto:leifch46@gmail.comog jeg vil hurtigst muligt se på sagen.
Jeg kan allerede nu fortælle, at jeg over for forvaltningen har givet udtryk for at, der trænger til enten nye persienner eller gardiner i lokalerne. Samtidig har jeg udtrykt ønske om at der også bliver indkøbt en projektor / lærred mere til seniorlokalernes gavlstue. Jeg håber at man vil se positivt på disse ønsker. Jeg vender tilbage til disse ønsker når jeg får svar.
Med hensyn til booking af seniorlokalerne er jeg nu gået i gang med ønsker for 2019. Så husk at kikke på kalenderen og giv mig besked om ønsker.

 

Projektor og netværk i Havestuen

Der opsat en Projektor i Havestuen samt naturligvis et lærred. Projektoren er nem at håndtere, og er ikke trådløs. Man tænder projektor med fjernbetjeningen som ligger i skabet og så sættes blot 2 kabler til sin bærebare.
Men har i som brugere problemer så kontakt Leif Christoffersen på mobil 20903362.
Der er ligeledes indkøbt en adapter, så man kan bruge sin bærebare computer og iPad.
Der er trådløst netværk i Seniorlokalerne. (koden finder du på glas lågen).