Presse skrivelse fra Formanden

Seniorrådet i Ishøj ønsker 100% gennemsigtighed!
Efter de frygtelige omsorgssvigt på plejecenter Kongsgården i Århus, hvor det ramte Else Marie. På plejehjem Huset Nyvang i Randers, hvor Niels Christian så skammeligt blev ignoreret, og i plejecenter Grønnehaven i Helsingør, hvor en totalt afstumpet sosu-hjælper på engelsk svinede en sagesløs dement 83- årig kvinde til, skal vi naturligvis også gribe i egen barm. Hvordan er situationen for et værdigt og godt seniorliv i Ishøj? Både på plejecentrene Kærbo og Torsbo, og i hjemmeplejen!
Vi har i Seniorrådet stor tillid til de ansatte i både hjemmeplejen og på plejecentrene, for vi har ikke grund til andet, men hvordan ser de ældre selv, og deres pårørende, på kvaliteten af plejen? Hvordan er kulturen på plejecentrene, hvordan er hverdagen, er der hænder nok o.s.v?
Det vil vi gerne høre lidt om, og det er både de gode og de mindre gode oplevelser. Gode oplevelser vil vi samle sammen og videresende dem til de rigtige modtagere.
Hvis der derimod er beklagelser, ser det lidt anderledes ud. Seniorrådet må og kan ikke behandle enkeltsager. Så det vi kan gøre er, at vi sender dem videre til relevante politikere og administration i Ishøj kommune, og vi vil derigennem også følge op på dem, og arbejde på at få forbedret forholdene.
Vi håber naturligvis på en masse positive tilbagemeldinger, men er der nogle dårlige – og man skal ikke være bekymret for repressalier – skal der naturligvis rettes op på dette øjeblikkeligt, i alles interesse, og det vil Seniorrådet hjælpe til med!
Alle henvendelser til Seniorrådet skal være navngivne, vi kan ikke gøre noget ved anonyme henvendelser. Send dit syn på standarden på plejecentrene Kærbo og Torsbo, og på hjemmeplejen til ishoj.seniorraad@gmail.com.