Indlæg vedr. pårørende politik.

Åbent brev til de politiske partier i Ishøj Byråd.

Socialdemokratiet, Venstre, Ishøj Listen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten

Vi er i Seniorrådet bekymrede over, at Ishøj kommune ikke har en pårørendepolitik, som en lang række andre kommuner har!

Pårørende til syge medborgere – familie og andre nære personer – spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Pårørende er med til at forme vores liv. De er en del af vores historie og identitet og har naturligt et ønske om at følge vores liv tæt. Derfor bør Ishøj Kommune sætte stort fokus på pårørendesamarbejdet med en decideret pårørendepolitik.

Pårørende skal opleve sig mødt med forståelse og støtte samtidig med, at deres erfaringer, viden og ressourcer inddrages til glæde og gavn først og fremmest for borgeren, men også for pårørende og evt. plejepersonale.

Pårørendepolitikken skal sikre, at:

– vi styrker og udvikler det gode samarbejde til glæde og gavn for borgere, deres pårørende og kommunens personale,

– pårørendes erfaringer, viden og ressourcer inddrages som grundlag for, og videreudvikling af det gode samarbejde til glæde og gavn for borgeren,

– pårørende inddrages i væsentlige initiativer der har betydning for borgeren, når borgeren ønsker det og/eller borgeren har vanskeligheder ved at kommunikere ønsker og behov,

– pårørende mødes med en forståelse for deres rolle som pårørende og understøttes i denne.

Seniorrådet ønsker svar/udtalelse fra alle Byrådets partier, om hvordan de stiller sig til en pårørendepolitik i Ishøj.

Det kan kun gå for langsomt, og det skal naturligvis være inden kommunalvalget i november, og vi ønsker skriftligt svar på denne mail: ishoj.seniorraad@gmail.com.

På forhånd tak!